ยินดีต้อนรับ...

งานวิชาการโรงเรียนบ้านสะเดา ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณามาเยี่ยมชม..โรงเรียนบ้านสะเดา" น่าอยู น่าเรียน น่ารัก"..มุ่งมัน สร้างสรรค์ เป็น"โรงเรียนดีประจำตำบล"

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ถือเป็นวันแรกที่เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศักดา คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ที่หอประชุมคุรุสภา ... (คลิกอ่านนโยบายทั้งหมดได้ที่ด้านล่าง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น